Hans Rosling i Publicistklubben

Mycket korta klipp med Rosling i media på sistone, men hans sanna geni framkommer bäst i ett längre format. Här föreläser han och debatterar i 2h:27min hos Publicistklubben (där journalister/media samlas för diskussion). Värt varenda minut.

Debatt med Hans Rosling

Den omtalade professorn i global hälsa, Hans Rosling, har förekommit frekvent i medier den senaste tiden. I kväll gästar han Publicistklubben – där journalisters kunskap och trovärdighet står på agendan. Rosling har bland annat kritiserat media för att de alltför ofta bygger sin världsbild på gammal statistik och föråldrad verklighetsuppfattning.

Plugin för KI-studenter

Skrev ihop ett litet chrome-plugin för att underlätta tillgång till vetenskapliga artiklar/journaler för KI-studenter.
Finns fritt tillgängligt på Chrome Web Store

 

Rotavirusvaccinering minskade antalet sjukhusinläggningar

Kort referat

Rotavirusinfektion är den globalt enskilt vanligaste orsaken till allvarlig gastroenterit (GE) hos barn. I Sverige (1) är 40-60% av all akut gastroenterit på sjukhus rotavirus-relaterat. I en retrospektiv observationell studie av Leshem et al. (2) publicerad i JAMA noteras att antalet GE-relaterade sjukhusinläggningar minskade kraftigt efter införandet av rotavirus-vaccination i USA 2006. Innan vaccinationsprogrammet startade låg genomsnittet för GE-relaterade inläggningar på 76 per 10 000 barn år 2006 (för barn <5 år). Denna incidens minskade successivt varje år, initialt sjönk den med 31% år 2009, till 55% 2012. För inläggningar specifikt för rotavirus låg genomsnittet på 16 per 10 000 barn innan starten av vaccinationsprogrammet, som därefter minskade med hela 94% år 2012. Liknande siffror sågs oberoende av kön, etnicitet samt ålder.

I Sverige ingår inte rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet, men vissa städer som Stockholm erbjuder redan vaccinationen på BVC. Vaccinet ingår i grundprogrammen av bl.a. USA, England, Finland, Norge, Australien och 77 andra länder (3).

Mer om rotavirus och vaccination kan hittas på Center for Disease Control and Prevention (cdc.gov).

Referenser
1. Rotavirusinfektion — Folkhälsomyndigheten [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/rotavirusinfektion-/ Se även denna PDF
2. Leshem E, Tate JE, Steiner CA, Curns AT, Lopman BA, Parashar UD. Acute Gastroenteritis Hospitalizations Among US Children Following Implementation of the Rotavirus Vaccine. JAMA. 2015 Jun 9;313(22):2282.
3. Country introduction maps and spreadsheet – Rotavirus Vaccine Access and Delivery – PATH [Internet]. [cited 2015 Jun 11]. Available from: http://sites.path.org/rotavirusvaccine/country-introduction-maps-and-spreadsheet/

Nytillkommet på kalkylatorsidan

Hej!

Kalkylatorsidan är nu uppdaterad med följande kliniska verktyg:

  1. Wells-score för LE/DVT
  2. CHA2DS2-VASc
  3. Kreatinin-clearance
  4. NEXUS-kriterier för nackskador
  5. Canadian C-spine rules

…och ännu fler är på väg!

medicinabanner

 

Resurssida för sjukvårdspersonal och studenter

Hej!

Nu finns det en samlingssida med länkar till massor av resurser för både kliniker och studerande.
Resurssidan uppdateras kontinuerligt och tips tages gärna emot. Klicka här att ta dig dit!

medicinabanner

Lymfbanor har upptäckts i CNS

Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya.  Bild: University of Virgina

Till vänster ses den gamla modellen för lymfbanor och till höger den nya. Bild: University of Virgina

Kort referat

Centrala nervsystemet (CNS) har tidigare trotts sakna ett klassiskt system för lymfdränage. En forskargrupp ifrån University of Virgina rapporterar i Nature att de hittat fungerande lymfsystem längs durala sinus i möss. Dessa strukturer uttrycker samtliga klassiska markörer för lymfatiska endotelceller och kan transportera vätska och immunceller ifrån cerebrospinalvätskan (CSF). Vidare, så är de kopplade till djupa cervikala lymfknutor. Denna upptäckt kan ha stor innebörd för forskning inom neuroimmunologi/neuroinflammation och etiologin av neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar så som Multipel Skleros och Alzheimers demens.

“Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels” by Antoine Louveau, Igor Smirnov, Timothy J. Keyes, Jacob D. Eccles, Sherin J. Rouhani, J. David Peske, Noel C. Derecki, David Castle, James W. Mandell, Kevin S. Lee, Tajie H. Harris and Jonathan Kipnis in Nature. Published online June 1 2015 doi:10.1038/nature14432