Kliniska prövningar – ett pedagogiskt spel

Här följer en intressant visualisering av publiceringsbias påverkan på medicinsk forskning. Pröva köra ett par kliniska prövningar, välj vilka du vill publicera, och se hur det detta skadar vetenskapen. Av The Economist (funnet via Ben Goldacre & AllTrials)

Clinical trial simulator

CLINICAL drug trials are conducted by pharmaceutical firms to establish the effectiveness and safety of new treatments, but failure to publish the results of…

Själva artikeln med bakgrundsinformation kan läsas här:

Spilling the beans

”I’M THE one who looks the patient in the eye and tells them the trial is beneficial,” says Tim Crater, a research physician at the Hutchinson Clinic in Kansas. Dr Crater runs drug tests for large pharmaceutical firms. He says volunteers are interested in more than just the promise of payment.

Plugin för KI-studenter

Skrev ihop ett litet chrome-plugin för att underlätta tillgång till vetenskapliga artiklar/journaler för KI-studenter.
Finns fritt tillgängligt på Chrome Web Store

 

”Dear BaconSpeak Voice Recognition Software Company”

Missa inte denna korta satiriska krönika ifrån Gomerblog!

”I am an emergent see room dock door.  I am righting to let you no how much eye am in joying your voice recognition software.  Just like your sails man promised, it is a huge time saver in the emergent see retardment.  I real member when I used to dick Nate all of my charts.  Sometimes the hypnotist would train scribe the wrong word and we wood all half a heart E laugh.  With your one door full soft wear those days are long gong! (…)

Källa: Gomerblog

av medicinare till medicinare

Kontakta gärna oss!