Plugin för KI-studenter

Skrev ihop ett litet chrome-plugin för att underlätta tillgång till vetenskapliga artiklar/journaler för KI-studenter.
Finns fritt tillgängligt på Chrome Web Store

 

Nytillkommet på kalkylatorsidan

Hej!

Kalkylatorsidan är nu uppdaterad med följande kliniska verktyg:

  1. Wells-score för LE/DVT
  2. CHA2DS2-VASc
  3. Kreatinin-clearance
  4. NEXUS-kriterier för nackskador
  5. Canadian C-spine rules

…och ännu fler är på väg!

medicinabanner

 

En guide till att köpa rätt stetoskop

stetoskop

Köpet av ett stetoskop är för medicinaren ett stort steg som kulminerar i ett slutgiltigt val byggt på gedigna undersökningar, intervjuer och artikelsökningar på PubMed (eller?).  För att kunna göra ett någorlunda bra val krävs förkunskaper om vad som utgör ett stetoskop, därför inleder vi naturligtvis med en introduktion till dess delar.

Vad består ett stetoskop av?

Rent generaliserat består ett stetoskop av: bröststycke, slang och öronstycke.

Bröststycket

Som namnet antyder är bröststycket den del av stetoskopet som sätts mot patienten. Bröststycket består oftast av ett membran och en klocka. Ibland kan det dock bestå av två membran på vissa modeller. Membranet filtrerar bort lågfrekventa ljud och därmed till för att höra högfrekventa ljud och är det som vanligast utnyttjas. Klockan är till för att höra lågfrekventa ljud.

Slangen

Fortleder ljudet till till öronstycket. I allmänhet kan man säga att ju längre slangen är desto bättre: du kan böja dig mindre och så kan du hålla ett längre avstånd ev. infektiösa patienter.

Öronstycket

Detta är den del som går in i öronen och dess betydelse är ofta väldigt underskattad. En snabb empirisk undersökning kan göras om man sätter på sig stetoskopet omvänt, då hörs ingenting, trots är hörlurarna är inne i örat. LÄS MER…

av medicinare till medicinare

Kontakta gärna oss!