98% av Brittiska läkare röstar för strejk

Ett nytt kontrakt mellan NHS och sina juniora läkare medför en minskning på ca 30% av tidigare lönenivåer, samtidigt som den övre gränsen för långa arbetstider försvinner. Detta har lett till stora protester bland sjukvårdspersonalen i England de senaste veckorna varefter 98% av läkarna idag för en strejk (varav 72% av läkarkåren deltog i röstningen). Samtidigt har rekordmånga skickat in ansökningar för att emigrera till Australien samt Nya Zeeland.

Junior doctors row: 98% vote in favour of strikes – BBC News

Junior doctors in England have overwhelmingly voted in favour of going on strike in their dispute with ministers over a new contract. Some 98% voted in favour of a full strike and 99% in favour of action just short of a full strike.

 

Reverseringsmedel för Pradaxa får FDA-godkännande.

FDA (Food and Drug Administration) har idag accelererat godkännandet av Praxbind (idarucizumab) som är reversingsmedel för Pradaxa (dabigatran) vid akuta situationer när behov finns att reversera Pradaxats anti-koagulativa effekt.

The safety and effectiveness of Praxbind were studied in three trials involving a total of 283 healthy volunteers taking Pradaxa (i.e., people who did not require an anticoagulant). In the healthy volunteers who were given Praxbind, there was an immediate reduction in the amount of Pradaxa in participants’ blood (measured as unbound dabigatran plasma concentration) that lasted for a period of at least 24 hours. In this study, the most common side effect from use of Praxbind was headache.

Another trial included 123 patients taking Pradaxa who received Praxbind due to uncontrolled bleeding or because they required emergency surgery. In this ongoing trial, based on laboratory testing, the anticoagulant effect of Pradaxa was fully reversed in 89 percent of patients within four hours of receiving Praxbind. In this patient trial, the most common side effects were low potassium (hypokalemia), confusion, constipation, fever and pneumonia.

FDA approves Praxbind, the first reversal agent for the anticoagulant Pradaxa

The U.S. Food and Drug Administration today granted accelerated approval to Praxbind (idarucizumab) for use in patients who are taking the anticoagulant Pradaxa (dabigatran) during emergency situations when there is a need to reverse Pradaxa’s blood-thinning effects.

Handlägg halsinfektioner enlgit gällande rekommendation

”Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation”. Replik angående förslaget att skrota centor-kriterierna.

Läkartidningen – Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation

Halsinfektioner är en mycket ovanlig orsak till invasiva infektioner med GAS. Centorkriterierna är långt från perfekta, men är det bästa vi har för att selektera de patienter som kan ha nytta av penicillin på individnivå.

Skrota centorkriterierna vid halsfluss?

Anders Strömberg och kollegor skriver en intressant argumenterande text i Läkartidningen angående Centorkriteriernas värde, i synnerhet vid GAS-orsakad halsinfektion.

Skrota Centorkriterierna vid halsfluss

Vi instämmer med Claes Scharlén och Steen Hoffmann ( Läkartidningen. 2015;112: DPS7) i att alla kliniska fall av grupp A-streptokockorsakad (GAS) faryngotonsillit ska behandlas. Det går inte att på förhand avgöra om en patient med GAS-orsakad faryngotonsillit kommer att utveckla en allvarlig invasiv streptokockinfektion. Detta har vi påpekat tidigare [1].

 

Kliniska prövningar – ett pedagogiskt spel

Här följer en intressant visualisering av publiceringsbias påverkan på medicinsk forskning. Pröva köra ett par kliniska prövningar, välj vilka du vill publicera, och se hur det detta skadar vetenskapen. Av The Economist (funnet via Ben Goldacre & AllTrials)

Clinical trial simulator

CLINICAL drug trials are conducted by pharmaceutical firms to establish the effectiveness and safety of new treatments, but failure to publish the results of…

Själva artikeln med bakgrundsinformation kan läsas här:

Spilling the beans

”I’M THE one who looks the patient in the eye and tells them the trial is beneficial,” says Tim Crater, a research physician at the Hutchinson Clinic in Kansas. Dr Crater runs drug tests for large pharmaceutical firms. He says volunteers are interested in more than just the promise of payment.

Nobelpriset i kemi 2015

Nobelpriset i kemi tilldelas Tomas Lindahl (svensk!), Paul Modrich och Aziz Sancar för deras arbete med mekanistiska studier av DNA-reparation.

Tomas Lindahl eller Tomas Lindahl? Det har uppstått en del förvirring efter att Nobelpriset i kemi presenterats. Linköpings universitet har blivit nedringt eftersom många har velat gratta Tomas Lindahl till priset. Osannolikt nog finns det på universitetet en namne till Nobelprisvinnaren. Han är också kemiprofessor och har också jobbat på Karolinska institutet. Men har alltså inte tilldelats Nobelpriset. Inte än i alla fall. Claes Lundkvist, presschef på Linköpings kommun, kallar det ett ”osannolikt sammanträffande”.” – Lasse Mannheimer (TT)

Press Release

7 October 2015 The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Chemistry for 2015 to Tomas Lindahl Francis Crick Institute and Clare Hall Laboratory, Hertfordshire, UK Paul Modrich Howard Hughes Medical Institute and Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA and Aziz Sancar University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA ”for mechanistic studies of DNA repair” The Nobel Prize in Chemistry 2015 is awarded to Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar for having mapped, at a molecular level, how cells repair damaged DNA and safeguard the genetic information.

Läkare utan gränser kräver oberoende utredning efter sjukhusbombning

Patienter brändes ihjäl i sjuksängarna när amerikanska och afghanska styrkor genomförde ett flyganfall mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz i lördags. Hjälporganisationen betraktar händelsen som ett krigsbrott. Minst tolv personer ur personalen och tio patienter, varav tre barn, dödades på Läkare utan gränsers sjukhus i en bombattack, 37 personer skadades, 19 av dem arbetade på sjukhuset. Implicerade är de internationella koalitionsstyrkorna (USA), ”Ett grovt brott mot internationell humanitär rätt”. Detta är den enskild största attack där flest personal ifrån Läkare utan gränser dödats på en och samma gång.

Fredspristagare anklagar fredspristagare för krigsbrott – DN.SE

Patienter brändes ihjäl i sjuksängarna när amerikanska och afghanska styrkor genomförde ett flyganfall mot Läkare utan gränsers sjukhus i Kunduz i lördags. Hjälporganisationen betraktar händelsen som ett krigsbrott. Det är första gången som en mottagare av Nobels fredspris offentligt anklagar en annan för krigsbrott.