Meny Stäng

Poäng mellan -2 och 9. Låg sannolikhet < 2 poäng, hög sannolikhet ≥ 2 poäng

OBS P-piller, behandling med östrogen, graviditet, postpartum upp till 12 v är inte utvärderat i Wells poängskala. Förekomst av någon av dessa riskfaktorer skall ändå vägas in i den kliniska bedömningen av patientens risksituation och vid val av utredning.

OBS Alla beräkningar måste om-kontrolleras och inte användas ensamt för patientvård eller ersätta kliniskt omdöme. Dessa resurser är EJ kompletta och kan vara felaktiga.

  • Låg klinisk sannolikhet –> D-dimer -> Negativ –> Stopp (<1% sannolikhet)
  • Låg klinisk sannolikhet –> D-dimer -> Positiv- ->Ultraljud
  • Hög klinisk sannolikhet –> Ultraljud
  • Undersökningar görs enl. lokala förutsättningar och riktlinjer

Källa: Soc.styr 2004