Meny Stäng

OBS BETA-VERSION.

OBS Alla beräkningar måste om-kontrolleras och inte användas ensamt för patientvård eller ersätta kliniskt omdöme. Dessa resurser är EJ kompletta och kan vara felaktiga.

Deficit bedöms efter kliniska intorkningstecken:

  • 1-5 % – torr hud, halounerade ögon, torra slemhinnor. ”törstig”
  • 5-10 % oliguri, ortostatism, tachykardi
  • 10 % anuri, blodtrycksfall, oro, medvetandepåverkan – livshotande!

Beräkningen görs på följande sätt (anta 70 kg man):

  • Basalt vätskebehov: Vikt * 30 ml / kg
  • x % Deficit i ml: 100(x % * Vikt)
  • Pågående förluster kan uppskattas till Deficit i ml/antal dagar som dehydreringen uppstått under.
    • Skrivs dock in ovan direkt i ml.