Om ≥ 2 kriterier föreligger SIRS.

Kommentera

av medicinare till medicinare

Kontakta gärna oss!