Med utgångspunkt från den kroppsytenormaliserade glomerulära filtrationshastigheten (GFR per 1,73 mkroppsyta) indelas kronisk njursjukdom i följande stadier:

  • 1.Njursjukdom med normal njurfunktion, GFR > 90 ml/minut
  • 2.Mild – asymtomatisk njurfunktionsnedsättning, GFR 60–89 ml/minut
  • 3.Måttlig – GFR 30–59 ml/minut
  • 4.Avancerad njursvikt – symtomgivande, GFR 15–29 ml/minut
  • 5.Terminal njursvikt – GFR < 15 ml/minut

Källa: Läkemedelsboken

Cochroft-Gault för Kreatinin-clearance

  • Män ≥ 20 år = 1.23 * (140 – ålder) * vikt / S-Krea)
  • Kvinnor ≥ 20 år = 1.04 * (140 – Ålder) * (Vikt / S-Krea)
  • Barn < 20 år = 42.5 * (längd / S-krea) * (vikt / 70)0.7

MDRD

  • 186.3 * (S-Krea / 88.4)-1.154 * Ålder-0.203  (* 0.742 för kvinnor)

CKD-riktlinjer 2013 (PDF)

eGFR.se

OBS: Alla beräkningar måste om-kontrolleras och inte användas ensamt för patientvård eller ersätta kliniskt omdöme. Dessa resurser är EJ kompletta och kan vara felaktiga.

Kommentera

av medicinare till medicinare

Kontakta gärna oss!