98% av Brittiska läkare röstar för strejk

Ett nytt kontrakt mellan NHS och sina juniora läkare medför en minskning på ca 30% av tidigare lönenivåer, samtidigt som den övre gränsen för långa arbetstider försvinner. Detta har lett till stora protester bland sjukvårdspersonalen i England de senaste veckorna varefter 98% av läkarna idag för en strejk (varav 72% av läkarkåren deltog i röstningen). Samtidigt har rekordmånga skickat in ansökningar för att emigrera till Australien samt Nya Zeeland.

Junior doctors row: 98% vote in favour of strikes – BBC News

Junior doctors in England have overwhelmingly voted in favour of going on strike in their dispute with ministers over a new contract. Some 98% voted in favour of a full strike and 99% in favour of action just short of a full strike.

 

Reverseringsmedel för Pradaxa får FDA-godkännande.

FDA (Food and Drug Administration) har idag accelererat godkännandet av Praxbind (idarucizumab) som är reversingsmedel för Pradaxa (dabigatran) vid akuta situationer när behov finns att reversera Pradaxats anti-koagulativa effekt.

The safety and effectiveness of Praxbind were studied in three trials involving a total of 283 healthy volunteers taking Pradaxa (i.e., people who did not require an anticoagulant). In the healthy volunteers who were given Praxbind, there was an immediate reduction in the amount of Pradaxa in participants’ blood (measured as unbound dabigatran plasma concentration) that lasted for a period of at least 24 hours. In this study, the most common side effect from use of Praxbind was headache.

Another trial included 123 patients taking Pradaxa who received Praxbind due to uncontrolled bleeding or because they required emergency surgery. In this ongoing trial, based on laboratory testing, the anticoagulant effect of Pradaxa was fully reversed in 89 percent of patients within four hours of receiving Praxbind. In this patient trial, the most common side effects were low potassium (hypokalemia), confusion, constipation, fever and pneumonia.

FDA approves Praxbind, the first reversal agent for the anticoagulant Pradaxa

The U.S. Food and Drug Administration today granted accelerated approval to Praxbind (idarucizumab) for use in patients who are taking the anticoagulant Pradaxa (dabigatran) during emergency situations when there is a need to reverse Pradaxa’s blood-thinning effects.

Hans Rosling i Publicistklubben

Mycket korta klipp med Rosling i media på sistone, men hans sanna geni framkommer bäst i ett längre format. Här föreläser han och debatterar i 2h:27min hos Publicistklubben (där journalister/media samlas för diskussion). Värt varenda minut.

Debatt med Hans Rosling

Den omtalade professorn i global hälsa, Hans Rosling, har förekommit frekvent i medier den senaste tiden. I kväll gästar han Publicistklubben – där journalisters kunskap och trovärdighet står på agendan. Rosling har bland annat kritiserat media för att de alltför ofta bygger sin världsbild på gammal statistik och föråldrad verklighetsuppfattning.

Nytillkommet på kalkylatorsidan

Hej!

Kalkylatorsidan är nu uppdaterad med följande kliniska verktyg:

  1. Wells-score för LE/DVT
  2. CHA2DS2-VASc
  3. Kreatinin-clearance
  4. NEXUS-kriterier för nackskador
  5. Canadian C-spine rules

…och ännu fler är på väg!

medicinabanner

 

av medicinare till medicinare

Kontakta gärna oss!