12 oktober, 2015 Navid Soltani

Skrota centorkriterierna vid halsfluss?

Anders Strömberg och kollegor skriver en intressant argumenterande text i Läkartidningen angående Centorkriteriernas värde, i synnerhet vid GAS-orsakad halsinfektion.

Skrota Centorkriterierna vid halsfluss

Vi instämmer med Claes Scharlén och Steen Hoffmann ( Läkartidningen. 2015;112: DPS7) i att alla kliniska fall av grupp A-streptokockorsakad (GAS) faryngotonsillit ska behandlas. Det går inte att på förhand avgöra om en patient med GAS-orsakad faryngotonsillit kommer att utveckla en allvarlig invasiv streptokockinfektion. Detta har vi påpekat tidigare [1].

 

About the Author

Navid Soltani Medicine studerande på Karolinska Institutet.