7 oktober, 2015 Navid Soltani

Kliniska prövningar – ett pedagogiskt spel

Här följer en intressant visualisering av publiceringsbias påverkan på medicinsk forskning. Pröva köra ett par kliniska prövningar, välj vilka du vill publicera, och se hur det detta skadar vetenskapen. Av The Economist (funnet via Ben Goldacre & AllTrials)

Clinical trial simulator

CLINICAL drug trials are conducted by pharmaceutical firms to establish the effectiveness and safety of new treatments, but failure to publish the results of…

Själva artikeln med bakgrundsinformation kan läsas här:

Spilling the beans

”I’M THE one who looks the patient in the eye and tells them the trial is beneficial,” says Tim Crater, a research physician at the Hutchinson Clinic in Kansas. Dr Crater runs drug tests for large pharmaceutical firms. He says volunteers are interested in more than just the promise of payment.

About the Author

Navid Soltani Medicine studerande på Karolinska Institutet.