19 oktober, 2015 Navid Soltani

Handlägg halsinfektioner enlgit gällande rekommendation

”Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation”. Replik angående förslaget att skrota centor-kriterierna.

Läkartidningen – Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation

Halsinfektioner är en mycket ovanlig orsak till invasiva infektioner med GAS. Centorkriterierna är långt från perfekta, men är det bästa vi har för att selektera de patienter som kan ha nytta av penicillin på individnivå.

About the Author

Navid Soltani Medicine studerande på Karolinska Institutet.