16 augusti, 2015 Navid Soltani

Plugin för KI-studenter

Skrev ihop ett litet chrome-plugin för att underlätta tillgång till vetenskapliga artiklar/journaler för KI-studenter.
Finns fritt tillgängligt på Chrome Web Store

 

About the Author

Navid Soltani Medicine studerande på Karolinska Institutet.