2 juni, 2015 Navid Soltani

Moderna p-piller associerade med högre risk för blodproppar

Kort sammanfattning

Kvinnor som tar tredje generationens p-piller har större relativ risk för venös tromboembolism (VTE) än kvinnor som tar andra generationens p-piller. Detta visar en ny studie i från England publicerad i BMJ. Skillnaden attribueras till typen av gestagenkomponent i p-pillret. Den absoluta risken för VTE kvarstår dock som mycket låg i studien: ca 14 fall per 10 000 kvinnor / år.

Utvidgad referat

P-piller är bland de vanligaste hormonella preventivmedel som används världen över. Ca 9% av kvinnor i reproduktiv ålder använder p-piller, en siffra som stiger upp till 18% i i-länder. Vanliga indikationer inkluderar antikonception, dysmenorré samt behandling för endometrios. En allvarlig biverkan till p-piller (som är per definition innehåller en kombination av östrongen+gestagen) är en ökad risk för tromboembolism. Detta anses primärt bero på östrogenkomponenten i pillret, där förhållande för östrogendos-riskökning är sedan tidigare känt. Av denna anledning är p-piller relativt kontraindicerat för någon med känd migrän med aura, tidigare DVT, pågående malignitet eller annan patologi som ger ökad risk för tromboembolism.

Progesteron har dock normalt ansets vara ett säkert alternativ gällandes denna risk, men ett par nya studier föreslår en mekanism där progesteron ger en ökad VTE-risk genom venös stas medierat av hormonets glattmuskelrelaxerande effekt. Tidigare studier har visat varierande risk för olika generationer av p-piller (innehållandes olika gestagenkomponenter), men dessa studier har 1) saknat vissa nya gestagener så som drospirenone, 2) har inte varit dimensionerade för att kunna analysera risk för t.ex. nya gestagener så som norgestimate. Denna case-controll studie syftade till att undersöka om det föreligger skillnad i incidensen av VTE till följd av vilken generation av p-piller som brukats, samt typ och dos av gestagen/östrogenkomponentet som används. Populationen bestod av ett representativt urval av kvinnor 15-49 år i Storbritannien med första diagnos av VTE 2001-2013. Varje individ matchades med fem kontroller.

Studien fann följande:

  1. All exponering till p-piller ökade risken för venös tromboembolism (korrigerad OR 2,97, 95% Cl 2.78-3.17) jmf kontroll.
  2. P-piller med tredje generationers gestagener (desogestrel, gestodene, drospirenone, cyprotenone) hade signifikant ökat risk för VTE jämfört andra generationens gestagener (levonorgestrogel, norethisterone), OR 4-5 vs OR 2-3.
  3. Lägst antal extra VTE per år per 10 000 behandlad kvinna var för levonorgestrel och norgestimate: ca 6-8 per 10 000 kvinnor / år
  4. Högst antal extra VTE per år per 10 000 behandlad kvinna var för desogestrel och cyproterone: 14-17 per 10 000 kvinnor / år.

Studiens styrkor inkluderar det stora representativa urvalet av studiedeltagare. Studiens svagheter inkluderar en metodrisk för selektionsbias då parameterern ”p-piller exponering” extrapolerades ifrån om recept för p-piller hade expedierats under året innan index-datumet för deltagarens VTE.

En tidigare publicerad Dansk studie och en Amerikansk studie har funnit liknande samband, vilket författarna anser tillsammans med denna studie bör beaktas av relevanta myndigehter vid utfärdande av nya riktlinjer.

Vinogradova Yana, Coupland Carol, Hippisley-CoxJulia. Use of combined oral contraceptives and risk of venous thromboembolism: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases

Tagged: ,

About the Author

Navid Soltani Medicine studerande på Karolinska Institutet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.